De opvoedstijl van ouders beïnvloedt de ontwikkeling van een angststoornis bij het kind, ontdekte promovenda Ingeborg Lindhout aan de Universiteit van Amsterdam. Zij onderzocht waarom in sommige families vaker angststoornissen voorkomen dan in andere.

Training Positief opvoeden voor puberouders
Training

Training Positief opvoeden voor puberouders

  • Positief contact maken met je kind
  • Omgaan met je eigen emoties én die van je kind
  • Afspraken maken en grenzen stellen
Bekijk de training
Nu maar
79,-

Lindhout vond dat in gezinnen waarin een van de leden aan een angststoornis lijdt, ouders vaker een controlerende en minder warme opvoedstijl hebben dan ouders van gezinnen zonder angstproblemen.

Verder bleek dat ouders die zelf angstig zijn, hun kinderen meer bekritiseren. Zij blijken zich minder steunend op te stellen en zich meer zorgen te maken. Dat kan tot gevolg hebben dat hun kinderen zich afhankelijker gaan gedragen.

Ook kwam naar voren dat kinderen die angstig zijn, anders opgevoed worden dan hun broers of zussen die daar geen last van hebben. Ouders rapporteren meer negatieve uitingen en meer zorgen, en zeggen minder de neiging te hebben om de autonomie van hun kind te stimuleren.

Lees ook: Als je kind bang is.