Oefening 2: Wat doet u in een crisis?

Verborgen talenten komen vaak in crisissituaties plotseling naar voren. U ontpopte zich bijvoorbeeld tot allesregelaar toen de buurvrouw, pas acht maanden zwanger, in paniek aanbelde met gebroken vliezen. Of u bleek opeens heel kalm en doortastend op te treden toen er met Kerstmis een binnenbrandje ontstond.

Denk terug aan een crisismoment. Wat gebeurde er? Maak een tekening van de situatie.
Hoe redde u zich uit deze situatie? Welke acties ondernam u? Bedenk welke talenten er in u naar boven kwamen.

Ga door naar de volgende oefening